Afdoende maatregelen treffen ter voorkoming van branden en explosies en de gevolgen hiervan.

Terug naar het overzicht

Afdoende maatregelen treffen ter voorkoming van branden en explosies en de gevolgen hiervan.
Techniektype
BBT
Extra informatie

Volgens de literatuur (Handboek Milieuvergunningen) zijn explosie-onderdrukkingssystemen in shredderinstallaties in de praktijk niet succesvol gebleken. In het shredderhuis (rotorhuis) vindt namelijk een opeenvolging van overwegend kleine explosies plaats, waardoor het blussysteem bij een te laag ingestelde explosiedetectiedrempel vrijwel permanent in werking wordt gesteld. Dit vergt een enorme hoeveelheid blusmiddel, hetgeen tot niet onaanzienlijke kosten kan leiden. Het verhogen van de detectiedrempel betekent echter een toename van het aantal explosies waarbij het blussysteem niet in werking wordt gesteld. Daarnaast is er het bezwaar dat zowel de optische als de drukgevoelige detectieapparatuur snel vervuilt en als gevolg daarvan niet meer goed functioneert. 

Explosieluiken zijn aangebracht op de ontstoffingsinstallatie en de aanvoerbuizen. Moderne ontstoffingsinstallaties zijn echter drukbestendig uitgevoerd. Ook op het shredderhuis (rotorhuis) kunnen explosieluiken zijn aangebracht, hoewel dit deel van de installatie in principe sterk genoeg is. 

Studie BBT voor schrootverwerking en sloperij
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie september 2007
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
  • Externe veiligheid
Sectoren
  • Afvalverwerking
    • Mechanische behandeling van afval
      • Mechanische behandeling in shredders van metaalafval