05/07/2012

BBT Farmaceutische Nijverheid en BBT voor Ziekenhuizen & Andere Verzorgingsinstellingen

ziekenhuizen
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum onderzoekt momenteel door middel van twee voorstudies de noodzaak tot een BBT-studie voor de Farmaceutische Nijverheid en een actualisatie van de BBT-studie voor Ziekenhuizen & Andere Verzorgingsinstellingen.  En indien blijkt dat hier noodzaak toe is, welke de scope en de focus (aandachtspunten) van deze BBT-studies moeten zijn.

De BBT-studie voor de Farmaceutische Nijverheid zou tevens kunnen dienen als input voor de BREF Organic Fine Chemical (OFC), welke één van de volgende jaren zal worden herzien (timing nog nader te bepalen door het European IPPC Bureau).

Hiertoe organiseert het BBT-kenniscentrum twee bevragingen: de bevraging Farmaceutische nijverheid en de bevraging Ziekenhuizen & andere verzorgingsinstellingen
De bevragingen richten zich met name op vergunningsverleners, wetgevers, bedrijfs- en sectorverantwoordelijken, met ervaring in/met de desbetreffende sector.

Voelt u zich geroepen om onze vragenlijst in te vullen?

Gelieve de ingevulde vragenlijst(en) terug te bezorgen via bbt@vito.be en dit voor 13/08/2012.

Voor vragen of opmerkingen, kan u ons uiteraard steeds contacteren.