BBT voor stoom

stoom
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Deze studie geeft een overzicht van energiebesparende technieken voor stoomnetwerken. Daarnaast wordt een kader geschetst waarmee de kostprijs voor stoomproductie bepaald kan worden. Het is geen 'klassieke' BBT-studie, maar de gegevens uit deze studie werden aangeleverd als basismateriaal voor de Europese BREF rond energie-efficiëntie.  

Het huidige document is een herziening van de eerste versie die gepubliceerd werd in november 2006. In vergelijking met de eerste versie werden verschillende verbeteringen aangebracht, zowel in de inleidende hoofdstukken als in de bespreking van de beschikbare technieken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot november 2007.