24/06/2022

Opstart BBT-studie captatie van oppervlaktewater

water
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met de opmaak van de BBT-studie captatie van oppervlaktewater. Het doel van sectoroverschrijdende studie is o.a. om:

  • De sectoren in kaart te brengen die de meeste milieuhinder veroorzaken door captatie van oppervlaktewater (bevaarbare en onbevaarbare waterlopen);
  • Maatregelen te inventariseren die kunnen genomen worden om milieuhinder door captatie te voorkomen of te beperken;
  • Een stappenplan uit te werken over welke laagwaardige waterbronnen op welk moment gebruikt mogen worden;
  • De geïdentificeerde maatregelen en technieken te evalueren op vlak van technische en economische haalbaarheid, en hun milieuperformantie;
  • BBT (Beste Beschikbare Technieken) te selecteren uit de geïnventariseerde maatregelen;
  • Aanbevelingen te formuleren naar milieuregelgeving (VLAREM) en milieusubsidies (ecologiepremie) op basis van de BBT.

Voor deze studie is een begeleidingscomité samengesteld met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid, experten van de sector en andere betrokken partijen.

Indien u meer informatie wenst over deze studie, kan u contact opnemen met Kristof Custers.