Beste Beschikbare Technieken voor de constructie van ondergrondse mestopslag

ondergrondse mestopslag
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomit√© opgericht met vertegenwoordigers van:  Dept. Omgeving - GOP, Dept. Omgeving - Handhaving, VMM, VLM, Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Biotechnicum, Boerenbond, Dept. Landbouw en Visserij, Fedagrim, VCM, VMx. 

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

Deze nieuwe BBT-studie voor de constructie van ondergrondse mestopslag heeft als doel de milieu-impact van ondergrondse mestopslag op bodem en grondwater te beperken. In deze BBT-studie zal de focus gelegd worden op de constructievoorschriften voor nieuwe ondergrondse mestopslagen en preventieve maatregelen voor het voorkomen/beperken van emissies via lekken uit bestaande en nieuwe ondergrondse mestopslagen bij veeteeltbedrijven en mestverwerkers. Hierbij zullen aspecten als materialengebruik, constructievoorschriften, onderhoud, veiligheid en handhaafbaarheid van de constructievoorschriften en milieuvoorwaarden gericht op het vermijden van bodem- en grondwaterverontreiniging door mestkelders bekeken worden.