24/10/2013

Finale draft Referentiedocument Monitoring beschikbaar

monitoring
Terug naar artikeloverzicht

De finale draft van het Referentiedocument over het monitoren van emissies bij IPPC-installaties is gepubliceerd op de website van het IPPC Bureau.  De deadline voor opmerkingen is 15 November 2013.

Het document geeft een overzicht van de beschikbare informatie over het monitoren van emissies naar lucht en water bij IPPC installaties, en geeft waar mogelijk en nuttig, aanbevelingen en suggesties voor de uitwerking van BREF's en BBT-conclusies, ook rekening houdend met toekomstige data inzamelingsacties. 

Het document geeft onder andere informatie over:

  • definities van veel gemeten polluenten en parameters
  • verschillende meetregimes (continu, periodiek, referentieomstandigheden, etc.)
  • benaderingen voor kwaliteitsborging (gebruik van (EN)normen, accreditaties, dataverwerking, meetonzekerheid, etc.);
  • tijdsaspecten (tijdstip en duur van staalname, frequentie, uitmiddeling, etc.)
  • rapporteren van meetdata en resultaten.
     

Download finale draft REF Monitoring  [PDF]