BBT voor kunststofverwerkende nijverheid

kunststof
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de kunststofverwerkende nijverheid. De kunststofverwerkende industrie vervaardigt tussen- en/of eindproducten uit kunststof. De synthese van de polymeren en de toevoeging van additieven en hulpstoffen gebeurt meestal bij de chemische bedrijven. De belangrijkste milieueffecten van de kunststofverwerkende activiteiten zijn de luchtemissies (hoofdzakelijk VOS), het genereren van afval, het grondstof(her)gebruik en het energiegebruik. In deze studie wordt daarom bijzondere aandacht besteed aan de milieucompartimenten afval, lucht en energie.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2006.