BBT-studie voor het actualiseren van de algemene emissiegrenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen

luchtemissies industrie
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomit√© opgericht met vertegenwoordigers van: GOP, VMM, Afdeling Handhaving, VOKA, Essenscia, Agoria, BBL
Opmerking: de samenstelling van het begeleidingscomité is nog niet finaal, er kunnen nog belanghebbenden toegevoegd worden

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

In hoofdstuk 4.4.2 en bijlage 4.4.2 van VLAREM II zijn de algemene voorwaarden en emissiegrenswaarden voor luchtemissies vastgelegd. Deze emissiegrenswaarden zijn van toepassing op alle ingedeelde inrichtingen, tenzij andersluidende sectorale emissiegrenswaarden opgenomen zijn. De studie onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn aan de bestaande algemene emissiegrenswaarden voor zeer zorgwekkende stoffen, of er stoffen toegevoegd moeten worden en welke wijzigingen vereist zijn in hoofdstuk 4.4.2 en de bijbehorende bijlage van VLAREM II, zodat deze overeenkomen met de nieuwste kennis over stofeigenschappen en de huidige stand van de techniek.