08/03/2024

Start van nieuwe BBT-studie 'Actualisering algemene emissiegrenswaarden lucht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen'

ZZS emissie_01
Terug naar artikeloverzicht

Het VITO BBT-kenniscentrum is, in opdracht van de BBT/EMIS/EP-stuurgroep, gestart met een Vlaamse BBT-studie 'Actualisering algemene emissiegrenswaarden lucht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen'.

Ter voorbereiding werd een reeks vooroverleggen met verschillende stakeholders gehouden, en werd een draft startnota opgemaakt die wordt voorgelegd aan het begeleidingscomité, dat zal bestaan uit vertegenwoordigers van sectoren, overheden en een milieuorganisatie.
Een startvergadering met het begeleidingscomité zal eind maart of midden april ingepland worden. Deze startnota en startvergadering dienen om de scope en concrete aanpak van de studie te bepalen, en volgende stappen en algemene timing te bespreken.

De studie bouwt gedeeltelijk en indirect voort op een 'Haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht' door het VITO BBT-kenniscentrum uit 2016.

Voor meer informatie of vragen, kan u contact opnemen met Sander Vander Aa of Kristof Custers.