Studie deNOx-installaties

deNOx-installaties
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

In deze studie zal de focus gelegd worden op een diepgaande, theoretische oplijsting van de huidige technieken, waarbij gekeken wordt naar alle relevante parameters (bv. temperaturen, debieten, concentraties, enz.), kostprijzen, technische haalbaarheden en de (ideale) NH3/NOx verhoudingen, en dit voor verschillende scenario’s. Uiteindelijk is het doel van deze studie om de LUSS-tool te gaan actualiseren en uitbreiden, waarbij de informatie uit de studie zal dienen als achtergronddocument.