25/10/2023

Opstart studie deNOx-installaties

deNOx
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met een nieuwe studie rond deNOx-installaties.

Uit recente vergunningsdossiers blijkt er een nood aan (actuele) informatie op het vlak van NOx-reducerende technieken (bv. SCR & SNCR). Het is vaak onduidelijk welke technieken aangewezen zijn bij verschillende scenario’s, welke milieuprestaties volgens de laatste stand der techniek behaald kunnen worden, en welke kosten en cross-media-effecten hieraan verbonden zijn.

In deze studie worden daarom – steunend op een doorgedreven literatuurstudie en contacten met leveranciers/uitbaters van verschillende technieken – relevante parameters (bv. temperaturen, debieten, concentraties, enz.), kostprijzen, technische haalbaarheden en de (ideale) NH3/NOx-verhoudingen in kaart gebracht, en dit voor verschillende scenario’s. Uiteindelijk is het doel van deze studie om de LUSS-tool (EMIS) te gaan actualiseren en uitbreiden, waarbij de informatie uit de studie zal dienen als achtergronddocument.

Indien u meer informatie wenst over deze studie kan u contact opnemen met Siebe Janssens.