Beste Beschikbare Technieken voor de verwerking van RWZI- en gelijkaardig industrieel afvalwaterzuiveringsslib

afvalwaterzuivering
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat de geïnventariseerde informatie en het BBT-advies voor de verwerking van RWZI- en gelijkaardig industrieel afvalwaterzuiveringsslib afkomstig van de voedingsindustrie. Het rapport beschrijft de eigenlijke eindverwerking van het slib (b.v. gebruik als meststof of bodemverbeterend middel, storten, gebruik in afdichtlagen, verbranden, coverbranden, natte oxidatie, pyrolyse, vergassing, verglazing), alsook de diverse voorbehandelingsstappen die daar aan vooraf kunnen gaan (b.v. indikken, ontwateren, vergisten, drogen, ...). Het BBT-advies spitst zich vooral toe op de eindverwerkingsprocessen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2001.