BBT-studie voor stof-, geur- en/of VOS-bestrijding bij fysisch-chemische en mechanische afvalverwerking

afvalverwerkingsinstallatie-transportband
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid (Departement Omgeving – GOP, Handhaving) en Denuo en leden.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met de opmaak van de BBT-studie voor stof-, geur- en/of VOS-bestrijding bij fysisch-chemische en mechanische afvalverwerking. Deze studie richt zich op mechanische en fysisch-chemische processen en installaties aangewend in de afvalverwerkende sector. Zij kan ook nuttig zijn voor alle bedrijven die afvalverwerkende activiteiten uitvoeren, ook als dit niet de hoofdactiviteit van de onderneming betreft.

Voor de studie wordt een begeleidingscomité opgericht met verschillende vertegenwoordigers van onder andere de Vlaamse Overheid en relevante betrokken sectoren.

In deze nieuwe BBT-studie zullen de processen die plaatsvinden bij fysisch-chemische en mechanische behandeling, en die stof-, geur- en/of VOS-emissies veroorzaken, bestudeerd worden. Vervolgens zal er een BBT-analyse uitgevoerd worden. Naast de beste beschikbare technieken, zullen ook de veiligheidsaspecten in acht genomen worden.

Er loopt tevens een aparte BBT studie voor de recyclage van bouw- en slooppuin.