Addendum boerderijcompostering bij de BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties

compostering
Terug naar filteroverzicht

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de inhoudelijke begeleiding van dit addendum zal een begeleidingscomité opgericht worden. Naast de projectgroep boerderijcompostering (OVAM, dOMG – AGOP & Handhaving, VLM, Agentschap Landbouw en Zeevisserij, ILVO en Vlaco) worden ook vertegenwoordigers van de landbouwsector en natuurverenigingen uitgenodigd om actief deel uit te maken van dit begeleidingscomité.

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met de BBT-helpdesk.

Scope

In dit addendum bij de BBT-studie composteer- en vergistingsinstallaties (2005) ligt de focus op het voorkomen of het beperken van emissies naar lucht, bodem en grondwater bij boerderijcompostering.
Onderwerp van dit addendum is kleinschalige boerderijcompostering in open lucht, al dan niet in samenwerkingsverband, en uitgevoerd op een vast bedrijfsterrein, een perceel landbouwgrond of een onverhard perceel van een natuurorganisatie.