24/06/2024

Opstart addendum boerderijcompostering

compostering
Terug naar artikeloverzicht

Het BBT-kenniscentrum van VITO is gestart met de opmaak van het addendum boerderijcompostering bij de BBT-studie 'Composteer- en vergistingsinstallaties’ (2005). Onderwerp van dit addendum is het voorkomen of beperken van emissies naar lucht, water en grondwater bij kleinschalige boerderijcompostering in open lucht, al dan niet in samenwerkingsverband, en uitgevoerd op een vast bedrijfsterrein, een perceel landbouwgrond of een onverhard perceel van een natuurorganisatie.

Voor meer informatie of bij vragen kan u contact opnemen met An Derden.