Stofwassing algemeen

Deze techniekfiche is onderdeel van de LUSS applicatie.

Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen

 • Natte ontstoffer
 • Scrubber
 • Stofwasser

 

Verwijderde componenten

 • Stof, deeltjes: fijn, kleverig, hygroscopisch
 • Anorganische gasvormige componenten

 

Principeschema

Procesbeschrijving

Werkingsprincipe

Natte stofwassing is een variante op natte gaswassing. De twee meest voorkomende technieken zijn de venturi- en rotatiewassers. Bij natte ontstoffing wordt het stof afgescheiden door intensieve menging van de afgassen met water. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de techniekbladen voor de diverse varianten.

 

Ontwerpgegevens

De vloeistof-gasverhouding L/G van een stofwasser is de verhouding tussen het debiet van de wasvloeistof en het debiet van de gasstroom. In verband met de dimensionering en voor de beoordeling van de werking van een stofwasser is het belangrijk te weten hoeveel vloeistof er nodig is per m3 gas om de gewenste restemissie te bereiken. De L/G-verhouding wordt echter niet alleen bepaald door de vereiste restemissie, maar ook door de concentratie van de te verwijderen stof(fen) in de gasstroom.. De gewenste L/G-verhouding hangt derhalve af van het gekozen wassysteem, de eigenschappen van het te zuiveren gas en de eisen die aan de restemissies worden gesteld.

 

Varianten  

Venturiwasser (wervelwasser), rotatiewassersproeikamer, (natte) cycloon.

 

Werkingsgraad

Hoge verwijderingsrendementen tot 99 % kunnen worden gehaald tot in het submicron gebied.

 

Randvoorwaarden

 • Debiet: 720 – 100 000 Nm3/h
 • Temperatuur: 4 - 370 °C
 • Inkomend stofgehalte: 1 - 115 g/Nm3

 

Hulpstoffen

Water en eventuele toeslagstoffen om de bezinkbaarheid te verhogen

 

Milieu-aspecten

Afvalwater dat moet worden behandeld of geloosd op het rioolnet.

Reststoffen die na ontwatering moeten worden afgevoerd.

 

Energieverbruik

Afhankelijk van de variant (Zie specifieke techniekbladen)

 

Kostprijs

 • Investering
  • De investeringskost voor een te behandelen gasstroom van 10 000 Nm3/h bedraagt voor een zeer eenvoudige sproeiwasser ca. 50 000 EUR of 5 000 EUR per 1 000 Nm3/h. Voor andere capaciteiten dient gerekend met een opschaalfactor tot de macht 0,3. [Bron 1, 2, 5]
 • Werkingskosten
  • Personeelskosten: ca. 0,25 mu/dag (controle + onderhoud)
  • Operationele kosten: 0,4 – 0,5 EUR per 1 000 Nm³ [5]
  • Hulp & reststoffen: het afgescheiden stof moet worden ontwaterd en afgevoerd. Het water dient te worden behandeld alvorens het wordt geloosd. De transportkost van het afgescheiden stof is afhankelijk van de aard van de reststof.

                                         * Inert: ca. 75 EUR/ton
                                         * Chemisch: 150 – 250 EUR/ton

Voor- en nadelen

Voordelen

Afhankelijk van de variant (zie specifieke techniekbladen)

Nadelen

Afhankelijk van de variant (zie specifieke techniekbladen)

 

Toepassingen

Zie specifieke techniekbladen van de verschillende varianten

 

Referenties

 1. Factsheets luchtemissie beperkende technieken, www.infomil.nl, Infomil
 2. Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector. BREF document, European IPPC Bureau, http://eippcb.jrc.es
 3. Elslander H., De Fré R., Geuzens P., Wevers M. (1993). Vergelijkende evaluatie van mogelijke gasreinigingssystemen voor huisvuilverbranding. In: Energie & Milieu, 9
 4. Werkboek milieumaatregelen: “Metaal- en elektrotechnische industrie” (1998 ). VNG uitgeverij
 5. Leveranciersinfo
 6. VDI 3679, Nassabscheider für partikelförmige stoffe