Rotatiewasser

Deze techniekfiche is onderdeel van de LUSS applicatie.

Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen

 • Rundnassentstauber
 • Rotationnassabscheider
 • Nassventilator-Kolonnenwäscher
 • Dynamische wasser

 

Verwijderde componenten

 • Stof, deeltjes: fijn, kleverig, hygroscopisch
 • Anorganische gasvormige componenten

 

Principeschema

 

Procesbeschrijving

De rotatiewasser is een specifieke vorm van stofwassing. Bij rotatiewassers wordt de wasvloeistof d.m.v. een sneldraaiende verstuiverschijf of roterende sproeiers respectievelijk in kleine druppels uiteengeslagen of verdeeld, waardoor een groot contactoppervlak tussen druppels en gas ontstaat. Het gas wordt tangentieel in de ontstoffingskamer geleid. Door centrifugale krachten en de roterende verstuiving worden stofdeeltjes naar de wand van de wasser gesleurd, waardoor een hoog afscheidingsrendement haalbaar is. Het afgescheiden stof moet worden ontwaterd en afgevoerd

 

Varianten  

Bij een "Dynamische wasser" en "Nassventilator-Kolonnenwäscher" wordt  het gas onderaan de kolom tangentieel binnen gebracht waardoor een grove afscheiding plaats vindt. In een tweede stap is het gas verplicht een bepaalde weg te volgen waardoor het in contact wordt gebracht met een naar beneden stromende slurry die afkomstig is van de volgende stap. In een derde stap wordt water geïnjecteerd over de schoepen van een ventilator waardoor fijne druppeltjes ontstaan. Deze binden zich aan het fijne stof en slaan vervolgens neer tegen de wand wat resulteert in een slurry die naar beneden stroomt.

 

Werkingsgraad

Afhankelijk van de uitvoeringsvorm kunnen verwijderingsrendementen tot 99 % worden gehaald tot in het submicron gebied.

Rotatiewassers kunnen deeltjes tot 0,1 µm verwijderen, stofdeeltjes groter dan 1?2 µm worden bijna volledig afgescheiden.

 

Randvoorwaarden

 • Debiet: 1 000 – 50 000 Nm3/h
 • Temperatuur: < 200 °C afhankelijk van de uitvoeringsvorm
 • Inkomend stofgehalte: enkele g/Nm3

 

Hulpstoffen

Water en eventuele toeslagstoffen om de bezinkbaarheid te verhogen.

 

Milieu-aspecten

Afvalwater dat moet worden behandeld of geloosd op het rioolnet.

Reststoffen die na ontwatering moeten worden afgevoerd.

 

Energieverbruik

Het energieverbruik varieert van ca. 2,7 kWh per 1 000 m3 [5]

 

Kostprijs

 • Investering
  • De investeringskost voor een te behandelen gasstroom van 10 000 Nm3/h bedraagt voor een zeer eenvoudige sproeiwasser ca. 50 000 EUR of 5 000 EUR per 1 000 Nm3/h. Voor andere capaciteiten dient gerekend met een opschaalfactor tot de macht 0,3 [1, 2, 5].
 • Werkingskosten
  • Personeelskosten:       ca. 0,25 mu/dag
  • Operationele kosten:    0,4 – 0,5 EUR per 1000 Nm³
  • Hulp & reststoffen:        het afgescheiden stof moet worden ontwaterd en afgevoerd. Het water dient te worden behandeld alvorens het wordt geloosd. De transportkost van het afgescheiden stof is afhankelijk van de aard van de reststof.

                                               * Inert: ca. 75 EUR/ton
                                               * Chemisch: 150 – 250 EUR/ton     

 

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Geen verstopping of vervuiling van de wassectie
 • Waswater kan worden gerecirculeerd zonder gevaar voor verstopping
 • De wasser heeft een lage drukval
 • Kan gebruikt worden voor kleverig, explosief en brandbaar stof
 • Zeer hoog rendement, ook voor submicron deeltjes
 • Ongevoelig voor fluctuerende gasdebieten
 • Zelfreinigend

Nadelen

 • De aanwezigheid van bewegende delen in de wassectie geeft aanleiding tot hoge onderhoudskosten
 • Relatief hoog energieverbruik
 • Relatief hoge investeringskosten

 

Toepassingen

Rotatiewassers worden gebruikt wanneer een zeer hoog stofvangstrendement gewenst is, in het bijzonder voor zeer kleine stofdeeltjes zoals bij verbrandingsinstallaties voor procesafval.

Rotatiewassers worden op allerlei plaatsen toegepast, onder andere in:

 • de chemische industrie voor de afscheiding van stof en aërosolen;
 • de metaalindustrie voor diverse soorten afgassen;
 • afvalverbrandingsins
 • vergassingsprocessen;tallaties;
 • aardappelverwerkende industrie voor de verwijdering van zetmeel;
 • glasindustrie;
 • smeltprocessen in de metallurgie;
 • gieterijen;
 • sinterprocessen;
 • droogprocessen;
 • kunstmestproductie;
 • farmaceutische industrie;
 • kunststofindustrie.

 

Referenties

 1. Factsheets luchtemissie beperkende technieken, www.infomil.nl, Infomil
 2. Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector. BREF document, European IPPC Bureau, http://eippcb.jrc.es
 3. Elslander H., De Fré R., Geuzens P., Wevers M. (1993). Vergelijkende evaluatie van mogelijke gasreinigingssystemen voor huisvuilverbranding. In: Energie & Milieu, 9
 4. Werkboek milieumaatregelen: “Metaal- en elektrotechnische industrie” (1998 ). VNG uitgeverij
 5. Leveranciersinfo
 6. VDI 3679, Nassabscheider für Partikelförmige Stoffe