Mistfilter

Deze techniekfiche is onderdeel van de LUSS applicatie.

Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen

 • Demister
 • Aërosolfilter
 • Diepbedfilter

 

Verwijderde componenten

 • Stof
 • Druppels
 • Aërosolen.

 

Principeschema

 

Procesbeschrijving

Algemeen zijn mistfilters opgebouwd uit geweven elementen van metaal of synthetische monofilamenten.

Het is een diepbedfiltratie waarbij de gasstroom wordt geleid door een bepaalde configuratie van filterelementen. De afscheiding vindt plaats tegen het filtermateriaal. Bij diepbedfiltratie is de filterwerking verdeeld over de gehele diepte van de filter totdat verzadiging optreedt en de filter gereinigd moet worden door middel van spoelen. Bij hoog-efficiënte filterelementen moet op regelmatige basis worden gespoeld gezien de hoge kans op verstopping. Bij de afvangst van druppels of aërosolen kan de filter zelfreinigend zijn.

 

Varianten  

Geen specifieke varianten.

 

Werkingsgraad

Het verwijderingsrendement kan oplopen tot 99 % voor stof en aërosolen. Filterelementen met een kleinere maaswijdte voor stofvangst (1 - 3 µm) zijn efficiënter, maar de kans op verstopping wordt groter.

 

Randvoorwaarden

 • Debiet: 1 000 – 150 000 Nm3/h
 • Temperatuur: < 170°C
 • Inkomend stofgehalte: < 1 mg/Nm3 
 • Aërosolen: enkele g/Nm3

 

Hulpstoffen

 • Filtermedium
 • Wasvloeistof voor reiniging

 

Milieu-aspecten

Wasvloeistof beladen met afgevangen stof

 

Energieverbruik

Afhankelijk van de drukval over het filtersysteem

 

Kostprijs

 • Investering
  • < 2 300 EUR voor 1 000 Nm³/h [1, 2]
 • Werkingskosten
  • Personeelskosten: ca. 2 500 EUR per jaar (2 uren per week) [1, 2]
  • Hulp & reststoffen: 250 tot 600 EUR per jaar voor 1 000 Nm³/h ()[1, 2]

Gevalstudie: druppelafscheiding na vloeistofinjectie [4]

 • Debiet: 30 000 m³/h
 • Drietraps druppelafscheider met verschillende maaswijdte
 • Investeringskost filter + montage: 25 700 EUR
 • Vervangingskost filters trap 1: 2 500 EUR: deze kunnen worden gereinigd (Vervanging enkel nodig na te sterke vervuiling)
 • Vervangingskost filters trap 1: 3 500 EUR: deze kunnen worden gereinigd (Vervanging enkel nodig na te sterke vervuiling)
 • Vervangingskost filters trap 1: 4 300 EUR: deze moeten om de 6-8 maanden worden vervangen

 

Voor- en nadelen

Voordelen

 • Zelfreinigend bij afvangst van vloeistoffen
 • Geschikt voor filtratie van aërosolen

Nadelen

 • Vervuilde wasvloeistof bij reiniging van de filter
 • Hoge drukvallen bij afvangst van vaste stof deeltjes
 • Kans op verstopping

 

Toepassingen

Na stoomketels en gaswassers in de:

 • Chemische industrie
 • Textielindustrie
 • Kunststofverwerking

 

Referenties

 1. Factsheets luchtemissie beperkende technieken, www.infomil.nl, Infomil
 2. Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector, BREF document, European IPPC Bureau, http://eippcb.jrc.es, 2002
 3. Air Pollution Technology Fact Sheets and Technical Bulletins, US EPA, http://www.epa.gov/ttn/catc/products.html, 1999-2002
 4. Leveranciersinfo