Filtratie algemeen

Deze techniekfiche is onderdeel van de LUSS applicatie.

Synoniemen, afkortingen en/of procesnamen

 • Oppervlaktefiltratie
 • Dieptefiltratie
 • Vlak bed filtratie
 • Doekfiltratie

 

Verwijderde componenten

 • stof, deeltjes

 

Principeschema

 

Procesbeschrijving

Bij filtratie wordt stof verwijderd doordat het afgas door een filtermedium wordt gestuurd. Het filtermedium kan uit verschillende materialen bestaan zoals o.a. textiel, kunststof, cellulose en keramiek. De constructie en de opbouw is afhankelijk van de techniek en de toepassing.

 

Varianten  

Doekfilter (compactfilter),  keramische filter, absoluut filter, mistfilter

 

Werkingsgraad

Het verwijderingsrendement is 99 – 99,9 %, afhankelijk van de gebruikte variant.

 

Randvoorwaarden

 • Debiet: tot 1 800 000 Nm3/h afhankelijk van de techniek
 • Temperatuur: afhankelijk van het filtermedium
 • Inkomend stofgehalte: 0,1 - 230 g/Nm3

 

Hulpstoffen

Filtermedium

 

Milieu-aspecten

Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)

 

Energieverbruik

Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)

 

Kostprijs

 • Investering
  Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)
 • Werkingskosten
  Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)

 

Voor- en nadelen

Voordelen
Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)

Nadelen
Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)

 

Toepassingen

Afhankelijk van de gebruikte variant (zie specifieke techniekbladen)

 

Referenties

 1. Factsheets luchtemissie beperkende technieken, www.infomil.nl, Infomil
 2. Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector. BREF document, European IPPC Bureau, http://eippcb.jrc.es
 3. Elslander H., De Fré R., Geuzens P., Wevers M. (1993). Vergelijkende evaluatie van mogelijke gasreinigingssystemen voor huisvuilverbranding. In: Energie &  Milieu, 9
 4. Werkboek milieumaatregelen: “Metaal- en elektrotechnische industrie” (1998 ). VNG uitgeverij
 5. Leveranciersinfo