BBT voor natuursteen

Dit BBT-rapport heeft tot doel binnen de natuursteenverwerkende sector technieken op te sporen die een minimale milieu-impact teweegbrengen aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiesteun. De studie richt zich op bedrijven die natuursteen verwerken vanaf een blok natuursteen tot een eindproduct. De activiteiten van deze bedrijven worden opgesplitst in de bewerking van blok tot plaat, van plaat tot bouwsteen, de oppervlaktebewerkingen en het transport. De belangrijkste milieueffecten van deze activiteiten zijn de productie van afval (steen-, slib- en verpakkingsafval), productie van afvalwater en geluidshinder. In deze studie wordt bijzondere aandacht besteed aan de compartimenten afval en water.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2004.

De studie als PDF downloaden (2.5 MB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder  volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Bewerken van natuursteen: 30.7

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar deze rubriek.