BBT voor kunststofverwerkende nijverheid

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de kunststofverwerkende nijverheid. De kunststofverwerkende industrie vervaardigt tussen- en/of eindproducten uit kunststof. De synthese van de polymeren en de toevoeging van additieven en hulpstoffen gebeurt meestal bij de chemische bedrijven. De belangrijkste milieueffecten van de kunststofverwerkende activiteiten zijn de luchtemissies (hoofdzakelijk VOS), het genereren van afval, het grondstof(her)gebruik en het energiegebruik. In deze studie wordt daarom bijzondere aandacht besteed aan de milieucompartimenten afval, lucht en energie.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot mei 2006.

De studie als PDF downloaden (5.19 MB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Behandelen en opslaan van kunststoffen: 23.2 en 23.3
  • Oppervlaktebehandeling van kunststoffen: 4.6
  • Bedrukken van kunststoffen: 11
  • Gebruik van organische oplosmiddelen bij het bewerken van kunststoffen: 59.1, 59.5.2, 59.12, 59.13

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie