BBT voor de verwerking van RWZI- en gelijkaardig industrieel afvalwaterzuiveringsslib


 

Dit BBT-rapport bevat de geïnventariseerde informatie en het BBT-advies voor de verwerking van RWZI- en gelijkaardig industrieel afvalwaterzuiveringsslib afkomstig van de voedingsindustrie. Het rapport beschrijft de eigenlijke eindverwerking van het slib (b.v. gebruik als meststof of bodemverbeterend middel, storten, gebruik in afdichtlagen, verbranden, coverbranden, natte oxidatie, pyrolyse, vergassing, verglazing), alsook de diverse voorbehandelingsstappen die daar aan vooraf kunnen gaan (b.v. indikken, ontwateren, vergisten, drogen, ...). Het BBT-advies spitst zich vooral toe op de eindverwerkingsprocessen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot februari 2001.

De studie als PDF downloaden (606 Kb)
 

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools 

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.
 

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

 

Gerelateerde studie