BBT voor de sector ziekenhuizen

Deze BBT-studie wil technologieën en organisatorische maatregelen inventariseren die kunnen helpen om milieuhinder in verzorgingsinstellingen te voorkomen of te beperken. Uit deze inventaris worden de Beste Beschikbare Technieken voor de sector geselecteerd. Bijzondere aandacht gaat uit naar de compartimenten water en afval.
De geselecteerde BBT dienen als basis om aanbevelingen te doen naar het beleid en zo een aantal knelpunten op gebied van milieu die binnen de sector bestaan, weg te werken.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juli 2003.

De studie als PDF downloaden (4186 KB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Poliklinieken en rust- en verzorgingstehuizen: 49.1
  • Ziekenhuizen: 49.2

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerd nieuws