BBT voor de behandeling van bodemas van huisvuilverbranding


 

Deze BBT-studie schetst een kader  voor overheid en industrie om het gebruik van bodemasgranulaten afkomstig van verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval (HVVI) in Vlaanderen te normeren en verder uit te bouwen.

De studie biedt een overzicht van de beschikbare behandelingssystemen voor HVVI-bodemas (in binnen- en buitenland) en van de technieken om de impact van deze installaties op het milieu te beperken. Een belangrijke milieudoelstelling bij de opwerking van bodemas is naast het verkrijgen van een herbruikbaar bodemasgranulaat ook de optimale terugwinning van metalen. De verschillende technieken (zowel stand-alone als nageschakelde technieken) voor droge en natte behandeling, alsook naverbranding en verglazing van bodemas worden bekeken. We bespreken hoe een combinatie van deze technieken kan leiden tot een optimaal behandelingsconcept.
De technieken en concepten worden geëvalueerd volgens hun technische haalbaarheid, milieu-impact en economische haalbaarheid.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2007.

De studie als PDF downloaden (1084 Kb)

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie