BBT-studie slachthuizen

Dit BBT-rapport wil voor varkens-, runder- en pluimveeslachthuizen technieken opsporen die de milieu-impact maximaal beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving.

De slachthuissector staat in Vlaanderen vooral gekend omwille van de afvalwater- en geurproblematiek. Daarom gaat deze studie in de eerste plaats na welke lozingsnormen voor de sector haalbaar zijn door toepassing van de BBT en dit zowel op het gebied van procesvoering als afvalwaterzuivering. Een tweede aandachtspunt zijn geurbehandelingsmaatregelen. Daarnaast wordt ook de maximaal vereiste hoeveelheid hoogkwalitatief (grond)water die slachthuizen na toepassing van BBT nog nodig hebben, ingeschat.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2003.

De studie als PDF downloaden (2.27 MB)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder  volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Slachthuizen: 45.1

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.

Gerelateerde studies