Jan De Nul NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Tragel 60
9308
HOFSTADE-AALST
053/73.17.11
recruitment@jandenul.com
http://www.jandenul.com

Omschrijving activiteiten

Mensen en schepen. Dat is, in twee woorden samengevat, de kracht achter Jan De Nul Group. Dankzij de meer dan 5400 werknemers en de hypermoderne, alsmaar groeiende vloot waarop zij aan de slag zijn, staat de groep vandaag aan de top van de baggerindustrie. Ook qua civiele bouwkunde behoort Jan De Nul tot de grootste aannemersbedrijven van België, en het bedrijf heeft een aparte milieudivisie: Envisan.Die drie pijlers zorgen voor een constante groei, zowel nationaal als internationaal. Envisan werd opgericht in 1992 als gespecialiseerd bedrijf in bodem- en grondwatersanering. Sinds 1996 maakt Envisan deel uit van de Jan De Nul Group (100% dochterbedrijf). Voor de uitvoering van analoge milieuactiviteiten werd in 1998 Envisan International opgericht met als marktgebied Wallonië en Frankrijk. Envisan is zeer deskundig en bedreven in de sanering van grondwater, de reiniging van vervuilde gronden, de bouw en sanering van stortplaatsen alsook in de behandeling van slib en sediment. Geleidelijk aan ontwikkelde Envisan zich tot een bedrijf met grote ervaring op alle gebieden van de milieutechnologie.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalwaterslib
    • baggerslib
    • mest
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • technieken
     • toepassen bodemverbeterend middel
     • vergassen en verbranden van slib
   • overige technieken
    • oliebestrijding
   • stortplaatsen
    • producten en diensten
     • mechanisch ontwateren met zeefbandpers
     • mechanische indikking met decanteercentrifuge
     • mechanische indikking met nozzle centrifuge
     • mechanische indikking met zeefband
     • mechanische indikking met zeeftrommel
    • uitbating
     • kleiverwerkend bedrijf
     • mechanisch ontwateren met decanteercentrifuge
     • mechanisch ontwateren met kamerfilterpers
   • verbranding
    • technieken
     • andere
 • bodem
  • bodembescherming
   • absorberende materialen
   • bentonietmatten
   • bovenafdichting kunststoffolie
   • inkuipingen
   • opvangbakken
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
 • lucht
  • luchtzuivering
   • installaties
    • adsorberende technieken
    • adsorptie
    • afzuiginstallaties
    • aktief kool
    • andere
    • biofiltratie
    • katalytische omzetting
    • keramische filter
    • ventilatoren
    • vloeistofafscheiders
    • zakkenfilters
   • producten
    • aktieve kool
    • andere filtermaterialen
    • biofiltervullingen
    • kalk en dolomiet
    • zeolieten
   • stoffen
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • SOx
 • water
  • slibbehandeling
   • producten
    • filterdoeken
    • platen
    • toevoegstoffen
     • elektrolyten
     • indikmiddelen
     • kalk
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
    • storten
     • stortplaats
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib tank
     • membraanbioreactor
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • biofilm op drager
     • biorotor
     • drager: PUR schuim
    • kwzi
     • aëroob actief slib
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • kristalisatie
     • pelletkristallisatie
      • korrelreactor
    • membraanprocessen
     • omgekeerde osmose
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
   • producten
    • beluchters
    • bezinkingsbevorderende
    • filtermateriaal
    • flotatiebevorderende
    • nutriënten
    • pH-regelende
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders
    • slurrypompen
    • sturingsapparatuur
    • vijzelpompen
    • zuurstof