IGEMO

Terug naar filteroverzicht

Contact

Schoutetstraat 2
2800
Mechelen
015 28 77 50
peter.debruyne@igemo.be
http://www.igemo.be

Omschrijving activiteiten

Dienstverlening aan gemeenten op het vlak van streekontwikkeling.

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • compostering
    • installaties
 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • begeleiding
   • milieumanagement
   • subsidies
   • vergunningen
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • gemeentelijke plannen
   • heritage resource planning
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
   • natuurontwikkelingsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
  • natuurbeheer
   • wegbermbeheer
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
  • isolatie
   • isolatiematerialen
    • energiezuinige beglazing
    • kunststoffen
     • andere materialen
     • glaswol
     • polystyreen
     • PUR
     • rotswol
    • natuurlijke
     • andere materialen
     • kurk
     • papier
 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • kwzi
     • aëroob actief slib
     • ondergedompelde beluchte bacteriefilter
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering