Bureau 9000

Terug naar filteroverzicht

Contact

Grotesteenweg Noord 1 - bus 4
9052
Gent
+32 9 384 09 44
info@bureau9000.be
http://www.bureau9000.be

Omschrijving activiteiten

Bureau 9000 levert een substantiële bijdrage aan het inperken van de CO2-uitstoot en de wereldwijde temperatuurstijging. Daarom adviseren & begeleiden we bedrijven en overheidsinstellingen om hun energieverbruik te laten dalen en de productie van hernieuwbare energie te bevorderen. Op vandaag concentreren we ons op drie activiteiten: Begeleiden van bedrijven naar CO2-neutraal ondernemen, studie- en adviesprojecten uitwerken op vlak van zonne- en windenergie, adviezen en plan van aanpak uitwerken in kader van preventie en milieu.

Producten en diensten

 • energie
  • hernieuwbare energie
   • zonne-energie
    • thermische zonne-energie
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • waterkracht
    • advies
  • koeling
   • engineering
  • overige producten
   • schakelborden
  • verlichting
   • diensten
    • verlichtingsstudies
  • verwarming
   • branders
   • convectoren
   • ketels
   • radiatoren
   • regelapparatuur
   • vloerverwarming
  • WKK
   • gasturbines
   • motoren
   • studie en advies
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • explosiebeveiliging
   • breekplaten
   • detectoren
   • explosiepanelen
   • isolatiesystemen
   • onderdrukkingssystemen
  • elektriciteit
   • diensten
    • engineering
    • keuring elektrische installaties
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • peakshaving
    • studies
   • distributeur
    • gemengde intercommunale
    • zuivere intercommunale
  • fossiele brandstoffen
   • aardgas
    • branders
    • distributie
    • installaties
    • ketels
    • low-NOx branders
    • meters
    • transport
   • L.P.G.
   • petroleum
    • additieven
    • branders
    • dampretoursystemen
    • erkend installateur
    • installaties
    • ketels
    • leverancier
    • low-NOx branders
    • raffinage
    • tanks
   • propaan
    • butaan
     • branders
     • erkend installateur
     • installaties
     • ketels
     • leverancier
     • low-NOx branders
     • tanks
 • lucht
  • luchtanalyse
   • stoffen en parameters
    • CO2
    • temperatuur
    • vochtigheid
 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • educatie
   • energie
   • milieu
   • natuur
   • veiligheid
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • bioveiligheidscoördinator
   • calamiteitenbegeleiding
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
    • niet-ioniserende stralingen
   • erkend technicus stookolietanks
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
  • emissiehandel
   • aankoop emissierechten
   • opstelling monitoringplan
   • strategiebepaling
   • studies
  • software
   • energie-installaties

Extra info

Bureau 9000 levert een substantiële bijdrage aan het inperken van de CO2-uitstoot en de wereldwijde temperatuurstijging. Daarom adviseren & begeleiden we bedrijven en overheidsinstellingen om hun energieverbruik te laten dalen en de productie van hernieuwbare energie te bevorderen. 

Op vandaag concentreren we ons op drie activiteiten:

 • Begeleiden van bedrijven naar CO2-neutraal ondernemen
 • Studie- en adviesprojecten uitwerken op vlak van zonne- en windenergie
 • Adviezen en plan van aanpak uitwerken in kader van preventie en milieu

In al onze activiteiten staat het creëren van een betere wereld centraal. In onze aanpak herken je duidelijk onze start-up cultuur: we zijn dynamisch, ambitieus en heel gedreven! Klanten waarderen ons omwille van onze respectvolle aanpak en lange termijn visie. Wij dragen duurzaamheid in al zijn facetten hoog in het vaandel en doelen niet op korte termijn gewin, maar wel op het creëren van meerwaarde voor alle betrokken partijen.