3OT nv

Terug naar filteroverzicht

Contact

Valkenaard 14
2242
Pulderbos
+32 3 547 08 48
info@3ot.be
https://3ot.be/

Omschrijving activiteiten

3OT biedt consulting, ontwerp, installatie en onderhoudsdiensten aan om productieprocessen efficiënt, flexibel, betrouwbaar, duurzaam en rendabel te laten verlopen. Als integrator hebben we daarbij heel wat expertise opgebouwd inzake energetische aansturing en nauwkeurige monitoring in de brede zin van het woord. De verzamelde gegevens worden zorgvuldig bijgehouden in onze database en vormen bij uitstek de basis voor een noodzakelijke energieaudit cfr. de regelgeving voor niet energie-intensieve ondernemingen. Onze dienstverlening is daarbij tweeledig. Nadat we samen met onze klanten bekijken welke optimalisaties mogelijk zijn, staan we in voor een naadloze integratie van de energiebesparende investeringen in nieuwe of bestaande structuren!

Extra info

Inzake procesmonitoring spitst 3OT zich voornamelijk toe op de materialen- en afvalverwerkende bedrijven. 3OT staat ervoor de processen efficiënt en veilig te installeren en te beheren in een sector waar verwerkingstechnieken vaak complex zijn.