Waterverbruik voorkomen of beperken

Terug naar het overzicht

Waterverbruik voorkomen of beperken
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

voor zover voldaan wordt aan de van toepassing zijnde bepalingen op het gebied van kwaliteits- en hygiëne-eisen

Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren