Omkasten van unit operations van zandmakerij en ontstoffing van het afgas. Als lokale markt bestaat, afzet van opgevangen stof voor extern hergebruik.

Terug naar het overzicht

Omkasten van unit operations van zandmakerij en ontstoffing van het afgas. Als lokale markt bestaat, afzet van opgevangen stof voor extern hergebruik.
Techniektype
BBT
Extra informatie

Stof van uitschudrooster, doseerunit en behandeling recycleren in zandcircuit tot minstens 50% van de opgevangen hoeveelheid.

BBT-gerelateerd emissieniveau: stof 5 - 20 mg/Nm³.

Studie BREF Gieterijen (SF)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2005
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren