Hulpstoffen voor de procesvoering intern valoriseren

Terug naar het overzicht

Hulpstoffen voor de procesvoering intern valoriseren
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

mits voldaan kan worden aan de geldende kwaliteitseisen van het vlees- of visproduct

Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren