Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperken

Terug naar het overzicht

Het gebruik van voor het milieu schadelijke chemicaliën vermijden en/of beperken
Techniektype
BBT
Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren