Het gebruik van tetrachloormethaan voor de eliminatie van stikstoftrichloride of de terugwinning van chloor uit restgas zoals vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor CAK

Terug naar het overzicht

Het gebruik van tetrachloormethaan voor de eliminatie van stikstoftrichloride of de terugwinning van chloor uit restgas zoals vermeld in BBT 9 van de BBT-conclusies voor CAK
Techniektype
Geen BBT
Studie BREF-studie chlooralkaliproducerende industrie
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2014
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren