Het energieverbruik bij conservering van vlees en vis beperken door overmatig energieverbruik te voorkomen en de procesvoering te optimaliseren of aan te passen

Terug naar het overzicht

Het energieverbruik bij conservering van vlees en vis beperken door overmatig energieverbruik te voorkomen en de procesvoering te optimaliseren of aan te passen
Techniektype
BBT
Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren