Evaluatie van de mogelijkheid om warmte te hergebruiken van warmhoudovens in duplex-configuratie en implementatie van warmterecuperatie indien mogelijk

Terug naar het overzicht

Evaluatie van de mogelijkheid om warmte te hergebruiken van warmhoudovens in duplex-configuratie en implementatie van warmterecuperatie indien mogelijk
Techniektype
BBT
Extra informatie

Criteria voor toepasbaarheid gegeven in sectie 4.7.2.

Studie BREF Gieterijen (SF)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2005
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren