Evaluatie van de mogelijkheid om warmte te hergebruiken en implementatie van warmterecuperatie indien mogelijk

Terug naar het overzicht

Evaluatie van de mogelijkheid om warmte te hergebruiken en implementatie van warmterecuperatie indien mogelijk
Techniektype
BBT
Extra informatie

Criteria voor toepasbaarheid gegeven in sectie 4.7.2.

Studie BREF Gieterijen (SF)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2005
Referenties in Europese BREF-studie
Milieuaspecten
Sectoren