Emissies naar lucht verminderen en de algehele milieuprestaties verbeteren, door de belangrijkste afval- en procesparameters te monitoren en/of te beheersen, zoals vermeld in BBT 38 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht verminderen en de algehele milieuprestaties verbeteren, door de belangrijkste afval- en procesparameters te monitoren en/of te beheersen, zoals vermeld in BBT 38 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Verduidelijking milieuaspecten
Milieubeheerssysteem
Sectoren