Emissies naar lucht verminderen door het scheiden van de afgasstromen en het recirculeren van afgas, zoals vermeld in BBT 39 van de BBT-conclusies voor WT

Terug naar het overzicht

Emissies naar lucht verminderen door het scheiden van de afgasstromen en het recirculeren van afgas, zoals vermeld in BBT 39 van de BBT-conclusies voor WT
Techniektype
BBT
Studie BREF Afvalbehandeling (WT)
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2018
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren