De hoeveelheid niet- processpecifieke afvalstoffen beperken door een optimaal verpakkings ontwerp, een doordacht aankoopbeleid en selectieve inzameling

Terug naar het overzicht

De hoeveelheid niet- processpecifieke afvalstoffen beperken door een optimaal verpakkings ontwerp, een doordacht aankoopbeleid en selectieve inzameling
Techniektype
BBT (van geval tot geval)
Wanneer is dit BBT?

rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake verpakkingen en de gestelde randvoorwaarden van de marketing

Studie BBT voor vlees- en visverwerkende industrie
Studietype
Vlaamse BBT
Laatste herziening Vlaamse BBT-studie oktober 2015
Referenties in Vlaamse BBT-studie
Milieuaspecten
Sectoren