Beperking van de vorming van slak door maatregelen in de procesvoering