Beperken van geleide emissies van chloor en chloordioxide naar lucht t.g.v. verwerking van chloor door een chloorabsorptie-eenheid te ontwerpen, onderhouden en beheren zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor CAK

Terug naar het overzicht

Beperken van geleide emissies van chloor en chloordioxide naar lucht t.g.v. verwerking van chloor door een chloorabsorptie-eenheid te ontwerpen, onderhouden en beheren zoals vermeld in BBT 8 van de BBT-conclusies voor CAK
Techniektype
BBT
Studie BREF-studie chlooralkaliproducerende industrie
Studietype
Europese BREF
Laatste herziening Europese BREF-studie januari 2014
Referenties in BBT-conclusies
Milieuaspecten
Sectoren