Methodologie voor het bepalen van BBT-gerelateerde emissieniveaus (BAT-AELs) voor de lozing van bedrijfsafvalwater

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Eén van de doelstellingen van een BBT-studie is bepalen welke emissieniveaus haalbaar zijn voor een sector of een groep van bedrijven met gelijkaardige activiteiten die de Beste Beschikbare Technieken (BBT) toepast. De emissieniveaus die behaald worden door toepassing van de BBT (bij voorkeur een range) noemen we BBT-gerelateerde emissieniveaus (Best Available Techniques Associated Emission Levels of kortweg BAT-AELs).