BBT voor Legionella-beheersing in nieuwe sanitaire systemen

legionella
Terug naar filteroverzicht

Het Legionellabesluit geeft aan dat de watervoorzieningen in alle nieuwe hoog- en matigrisico-inrichtingen (bouwvergunning van na 9 augustus 2007) gebouwd en geëxploiteerd moeten worden volgens de BBT. Om deze BBT te bepalen stelde het WTCB in samenwerking met VITO voorliggende BBT-studie op, in opdracht van de Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze BBT-studie bespreekt en evalueert maatregelen voor ontwerp en gebruik van nieuwe sanitaire installaties met oog op de bestrijding en beheersing van Legionella. Ze richt zich in hoofdzaak op de preventie van Legionella bij het verschaffen van accommodatie (hotels, vakantieparken e.d.) en in onderwijsinstellingen, inrichtingen voor menselijke gezondheidszorg (o.a. ziekenhuizen), inrichtingen voor maatschappelijke dienstverlening met huivestiging en sportinstellingen. Er wordt een structureel basisconcept uitgewerkt waaraan een nieuwe sanitaire installatie dient te voldoen. Het rapport omvat:

  • voorschriften met betrekking tot het ontwerp
  • voorschriften voor de dimensionering van installaties voor de verdeling van sanitair water en voor de productie van warmwater
  • voorschriften voor het bouwen van sanitaire installaties
  • voorschriften voor het onderhoud en het gebruik van sanitaire installaties.

Verschillende nationale en internationale voorschriften liggen hieraan ten grondslag.

 

De studie als PDF downloaden