Drukwerk in ketenperspectief

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Innovatie en Milieuaspecten in de keten

Het BBT-kenniscentrum van VITO heeft als kerntaak het opstellen van BBT-studies voor verschillende industriële sectoren. Hiervoor verzamelen en verspreiden we informatie over milieuen energievriendelijke maatregelen in industriële processen en selecteren we de Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor verschillende sectoren. De BBT vormen een referentiepunt voor de milieuvergunningsvoorwaarden van bedrijven, zowel in Vlaanderen als in Europa.

In de traditionele BBT-benadering wordt er gekeken naar mogelijkheden om bestaande productieprocessen te optimaliseren, met de bedoeling om emissies te vermijden of te beperken. De scope van een BBT-studie blijft hierbij beperkt tot één specifieke sector of industriële activiteit. Omdat industriële activiteiten en sectoren vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kunnen milieuproblemen echter niet altijd binnen één sector opgelost worden. Om tot echt duurzame oplossingen te komen, zijn vaak maatregelen nodig in de hele keten. Er is dan ook een groeiende nood om sectoren en productieprocessen in een bredere context te bekijken. Hierbij kan gekeken worden naar innovatieve ontwikkelingen binnen clusters van sectoren en kan onderzocht worden welke technologiepaden nodig zijn om te komen tot een duurzame industriële productie.

Deze studie is een proefproject om extra aandacht te vestigen op de plaats van een bepaalde sector in de keten. Evoluties en maatregelen in een bepaalde sector kunnen een invloed hebben op andere stappen in de keten. Bovendien kan een ketenbenadering andere aspecten benadrukken die ook voor de milieuregelgeving, milieuvergunning en -vergunningsvoorwaarden relevant zijn.