BBT-studie car- en truckwash

carwash
Terug naar filteroverzicht

Download studie

Dit BBT-rapport bevat de geïnventariseerde informatie en het BBT-advies rond de activiteiten die plaatsvinden in de sector car- en truckwash. Aangezien de milieuproblematiek van de sector zich voornamelijk situeert in het domein water, wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan de mogelijkheden voor waterbesparing en hergebruik. Daarnaast worden ook de overige milieu-aspecten, met name energiegebruik en geluidshinder bekeken. Op basis van de BBT-evaluatie geeft de studie verdere suggesties om de bestaande milieuregelgeving voor de sector te concretiseren en aan te vullen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot november 2002.