BBT-voorstudie preventie van bodemverontreiniging

Terug naar filteroverzicht

Download studie

Aanleiding van de voorstudie

In december 2014 heeft OVAM aan de BBT/EMIS/EP-stuurgroep gevraagd om de nodige middelen te voorzien om het BBT-kenniscentrum te kunnen betrekken bij de TWOL-studie 'Doorlichting van relevante wetgeving, studies, procedures, … om zo tot voorstellen te komen voor additionele maatregelen voor preventie voor bodemverontreiniging', zodat in 2015 de scope voor een overkoepelende BBT studie 'Preventie van bodemverontreiniging' kon worden uitgewerkt. Op de stuurgroepvergadering van december 2014 (verslag ST63) werd voorlopig beslist dat VITO in 2015 de TWOL-studie preventie bodemverontreiniging zou opvolgen, en de BBT-studie Preventie van bodemverontreiniging zou opstarten in 2016. Over de mogelijke scope van deze BBT-studie was op dat moment nog niet veel duidelijkheid.

In augustus 2015 informeerde het BBT-kenniscentrum bij OVAM naar de stand van zaken. OVAM bevestigde dat het nog steeds de bedoeling was om het BBTkenniscentrum van VITO in te schakelen (1) voor het mee bekijken van de voorstellen voor preventie van bodemverontreiniging die resulteren uit de enquête die in het kader van de (toen nog lopende) TWOL-studie worden uitgevoerd door PROFEX en (2) te beoordelen of deze voorstellen deel kunnen uitmaken van een BBT-studie. Omdat in september 2015 nog steeds onvoldoende duidelijkheid was over de mogelijke scope en aanpak van de BBT-studie, werd op de stuurgroepvergadering van september 2015 (verslag ST65) beslist om in 2016 nog niet te starten met de BBT-studie, maar eerst een BBT-voorstudie uit te voeren, met de bedoeling om de mogelijke scope en aanpak van een eventuele BBT-studie vast te leggen.

Doelstellingen van de voorstudie

Het doel van de BBT-voorstudie is enerzijds het onderzoeken of er een draagvlak bestaat of kan gecreëerd worden bij de diverse betrokkenen (overheid, sector) voor het uitvoeren van een eventuele BBT-studie. Anderzijds dient een voorstel voor scope en focus van een eventuele BBT-studie uitgewerkt te worden. Bedoeling is om een basis uit te werken voor de stuurgroep om de prioriteiten voor het programma vanaf 2017 vast te leggen.