BBT-voorstudie hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden

Terug naar filteroverzicht

Download studie

AANLEIDING VOOR DE VOORSTUDIE

In september 2015 heeft LNE, Afdeling Lucht, Hinder, Risico Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHMRG), aan de BBT/EMIS/EP-stuurgroep de vraag gericht om een BBT-studie uit te voeren naar geluids- en trillingshinder bij bouw- en sloopactiviteiten. Hun vraag is toegevoegd als Bijlage 3. Op de stuurgroepvergadering van december 2015 (verslag ST66) werd beslist dat VITO in 2016 nog niet zou te starten met de BBT-studie, maar eerst een BBT-voorstudie zou uitvoeren, met de bedoeling om de mogelijke scope en aanpak van de BBT-studie vast te leggen.

DOELSTELLINGEN VAN DE VOORSTUDIE

Het doel van de BBT-voorstudie is enerzijds het onderzoeken of er een draagvlak bestaat of kan gecreëerd worden, bij de diverse betrokkenen (overheid, sector) voor het uitvoeren van een BBTstudie. Anderzijds dient een voorstel voor scope en focus van een eventuele BBT-studie uitgewerkt te worden. Bedoeling is om een basis uit te werken voor de stuurgroep om de prioriteiten voor het programma vanaf 2017 vast te leggen.