Zelfsteunende afdekking

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Bij een zelfsteunende afdekking wordt het product onder een zeil gestapeld zodat de opslaghoop groeit onder de bedekking. Onder het zeil wordt een continue onderdruk gehouden om te vermijden dat het zeil teveel opblaast. Een zelfsteunende afdekking wordt voorzien om enerzijds stofemissies door windinvloeden te vermijden, maar tevens omwille van de lage kostprijs voor het stockeren van graan. [Torfs et al., 2006]

Toepassingsgebied

Deze techniek is een alternatief voor de opslag van granen in open lucht en wordt toegepast in de VS. Een nadeel is dat men het zeil bij het opnemen van het graan moet verwijderen. Het kan niet meer teruggeplaatst worden, zodat men het product op dat moment volledig dient af te graven om schade te vermijden. Voor zover bekend wordt deze techniek niet toegepast in Vlaanderen. [Torfs et al., 2006]

Stofemissies

Stofemissies zullen vooral optreden bij het maken en het ledigen van de opslaghoop. Tijdens de opslagactiviteit zelf kan geen stof meer ontstaan.

Andere milieu-impact

Water

Bij regenval kan het regenwater niet meer gecontamineerd worden met het bulkgoed.

Afval

Indien het zeil niet recupereerbaar is, genereert de maatregel afval.

Economische informatie

Geen