Wind protectie (fijnmazige netten, tarpaulines)[EIPPCB, 2006]

Deze techniekfiche is onderdeel van de Stoffiches.

Fijnmazige netten en tarpaulines (waterdichte dekzeilen) worden over een open opslaghoop gelegd om stofemissies te vermijden en de hinder door vogels te verminderen (vogels die zich nestelen op de opslaghoop en hem hierdoor bevuilen). Tarpaulines worden ook – en vooral – aangebracht om te vermijden dat de opslaghoop vochtig wordt. Het aanbrengen van netten en dekzeilen is een arbeidsintensief proces. Bij grote opslaghopen kan dit ook leiden tot gevaarlijke arbeidsomstandigheden.

 

Figuur 2: Opslaghoop afgedekt met dekzeilen [VITO, 2008]

Toepassingsgebied

Netten en dekzeilen worden gebruikt bij langdurige open opslag van zeer stuifgevoelige goederen waarbij het bevochtigen van de opslaghoop (zie Bevochtigen van opslaghopen) niet voldoende is om stofemissies te vermijden of waarbij de goederen niet bevochtigd mogen worden.
Gezien het arbeidsintensieve karakter en de mogelijk gevaarlijke arbeidsomstandigheden wordt deze maatregel slechts dan toegepast als andere maatregelen - zoals gesloten opslag in een opslaghal - niet mogelijk zijn (vb. omwille van tijdelijk plaatstekort).

Stofemissies

Tijdens de opslag worden de stofemissies door de impact van de wind op de opslaghoop zeer sterk gereduceerd en in het geval van dekzeilen zelfs vermeden.

Andere milieu-impact

Water

Door het gebruik van dekzeilen kan er geen vocht aan de opslaghoop. Het product kan dus bij hevige regenval niet meegevoerd worden naar de riolering en de nabijgelegen oppervlaktewaters. 

Afval

Indien het zeil niet recupereerbaar is, genereert de maatregel afval.

Economische informatie

De kostprijs van een net of een waterdicht dekzeil is afhankelijk van de grootte maar kan oplopen tot enkele duizenden euro. Ze hebben een beperkte levensduur en moeten regelmatig vervangen worden. [VITO, 2008]

De installatie en verwijdering van de netten en tarpaulines is zeer arbeidsintensief.